Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Aукцијa за пакете акција три емитента

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука, Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Zepter Invest“, Друштво за управљање инвестиционим фондовима „БЛБ Менаџмент инвест“ и Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Привредник“ организују аукцију за пакете акција заједничким налогом емитената Mира а.д. Приједор, SHP Celex а.д. Бања Лука и Унис фабрика цијеви а.д. Дервента.
 
Предмет аукцијске продаје су акције како слиједи у табели:
 
Назив емитента: Mира а.д. Приједор SHP Celex а.д. Бања Лука Унис фабрика цијеви а.д Дервента
Ознака емитента: MIRA-R-A CELX-R-A UNFC-R-A
Број акција Фонда за реституцију РС: 933.682 572.677 1.329.972
Проценат власништва Фонда за реституцију РС: 5,05% 4,33% 5,01%
Број акција Пензијског резервног фонда РС: 1.847.363 1.145.381 2.652.687
Проценат власништва Пензијског резервног фонда РС: 9,99% 8,67% 9,99%
Број акција ЗИФ „Zepter Invest“ 816.419
Проценат власништва ЗИФ „Zepter Invest“ 3,08%
Број акција ЗИФ „Привредник инвест“ 453.393
Проценат власништва ЗИФ „Привредник инвест“ 1,71%
Број акција ЗИФ „БЛБ профит“ 345.299
Проценат власништва ЗИФ „БЛБ профит“ 1,30%
Укупан број акција који се нуди на продају: 2.781.045 1.718.058 5.597.770
Укупан проценат власништва који се нуди на продају: 15,05% 13,00% 21,07%
Почетна цијена по акцији: 1,03 КМ 1,21 КМ 1,05 KM
Почетна цијена пакета акција који се нуди на продају: 2.864.476,35 КМ 2.078.850,18 КМ 5.877.658,50 КМ
Стандард повећања цијене по акцији: 0,01 KM 0,01 KM 0,01 KM
 
Начин плаћања је у складу са Правилима Бањалучке берзе (Т+3). Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).
 
Aукција траје од 31.05.2011. године до реализације продајног налога, а најкасније до 03.06.2011. године.