Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS
[post_tags]

Бесповратна средства за развојне пројекте у локалним заједницама

Извор: Press RS

Механизам за финансирање приоритетних развојних пројеката у општинама РС, који смо успоставили у сарадњи са Владом Швајцарске, Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) те Министарством финансија РС и Министарством управе и локалне самоуправе РС, замишљен је као стални извор бесповратних средстава за општине, који би пружио циљану подршку за реализацију локалних развојних приоритета. С обзиром да је прва фаза већ прилично одмакла са реализацијом, очекивања су нам да ће у наредном периоду доћи до покретања новог циклуса финансирања – рекла је Снежана Вујнић, директорица Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС).

Кажете да се прва фаза финансирања већ реализује. Можете ли нам рећи колико средстава је било на располагању општинама у тој фази?

У првој фази обезбијеђено је укупно 520 хиљада долара. Средства су обезбиједили Влада Швајцарске, путем UNDP-а, у износу од 400 хиљада долара, те Влада РС, путем Министарства финансија Републике Српске, у износу од 120 хиљада долара.

За финансирање пројеката локалних заједница из ових средстава, на бесповратној основи, одобрено је око 660 хиљада марака. Поред тога су корисници средстава преузели обавезу суфинансирања пројектних активности у минималном износу од 20% њихове вриједности, чиме је укупа износ финансирања достигао ниво од око милион марака.

По којим критеријумима сте изабрали општине које ће добити средства?

Критеријуми и процедуре за избор пројеката усаглашени су од стране свих партнера, а потврђени одлуком Владе РС.

Објављен је јавни позив општинама за достављање пројектних приједлога и методолошке смјернице којим су јасно дефинисани садржај и форма пројектних апликација, начин подношења, као и критеријуми евалуације и коначног одабира пројеката за финансирање. Пристигло је укупно 48 апликација, а у току њихове евалуације, посебно су вредновани пројекти који су за резултат имали креирање нових радних мјеста, развијање међусекторске, међуопштинске и сарадње са приватним и невладиним сектору, који су позитивно утицали на рањиве групе становништва те пројекти које су поднијеле јединице локалне самоуправе погођене елементарним непогодама у 2014. години.

Поступак одабира спроведен је на потпуно транспарентан начин, у свим његовим фазама. Апликанти су правовремено информисани о провођењу овог поступка и коначним резултатима избора, односно о разлозима неприхватања њихових пројектних приједлога. Желим посебно да напоменем да од пројеката који су испунили формалне услове, само један пројекат није финансиран, и то искључиво због ограниченог износа средстава којима смо располагали.

Колико пројеката је одобрено у првој фази? Да ли је новац већ исплаћен општинама?

На основу јавног позива и проведене процедуре, одобрено је финансирање укупно девет локалних развојних приоритета. Ријеч је о пројектима који, поред тога што утичу на побољшање приступа и квалитета јавних услуга и развој привреде или пољопривреде у руралним подручијима, доприносе и испуњењу стратешких циљева Републике Српске у овим областима.

Два пројекта намијењена су реконструкцији постојеће и изградњи нове водоводне мреже на који начин ће за преко 1.600 корисника бити осигурано уредно и безбиједно снабдијевање водом. Кроз један финансирани пројекат набавиће се ново санитетско возило за потребе дома здравља што ће омогућити повећање доступности примарне здравствене заштите за око 12.000 становника у три локалне заједнице које покрива ова установа. Имали смо и два пројекта везана за опремање комуналних предузећа и повећање њихових оперативних капацитета, чиме ће бити омогућено повећање квалитета и већа доступност јавних услуга за преко 3.000 становника у тим локалним заједницама. Преостала четири пројекта непосредно су усмјерена на интензивирање привредне и пољопривредне активност кроз финансирање набавке и инсталације хладњача и сушара за воће, садног материјала, те система за наводњавање и противградну заштиту.

Што се тиче исплате, до краја 2014. године, општинама су уплаћене прве транше средстава у укупном износу од око 410 хиљада марака, према условима из закључених уговора. Уплате преосталих средстава биће извршене у складу са динамиком реализације појединачних пројектних активности, односно по њиховом окончавању које је предвиђено најкасније до краја маја ове године.

Имате ли информација докле се дошло са реализацијом тих пројеката? Да ли контролишете како општине троше новац који су добиле?

Према нашим информацијама, сви корисници средстава су већ отпочели са активностима на реализацији пројеката, у складу са плановима које су доставили. С обзиром да пројекти имају различиту динамику реализације, поједини пројекти су већ прилично одмакли са реализацијом и очекујемо њихов завршетак у релативно кратком року, како је и предвиђено њиховом пројектном документацијом.

Што се тиче коришћења средстава, сва плаћања врше се искључиво посредством намјенског рачуна, што пружа потпуни увид у начин и динамику њиховог коришћења. Поред тога, ИРБРС заједно са UNDP-ом континуирано прати и подржава кориснике средстава кроз процес реализације њихових пројектних приједлога.

Какав је став ваших међународних партнера о ономе што је до сада урађено? Колико су они генерално задовољни избором пројеката?

У редовној комуникацији коју одржавамо с нашим партнерима везано за реализацију цијелог овог процеса, можемо рећи да су они исказали задовољство функционисањем и досадашњом динамиком реализације. Избор пројеката извршен је према критеријумима који су у складу са њиховим циљевима и приоритетима, али и циљевима и приоритетима Владе РС и локалних заједница. Управо задовољство свих учесника даје нам за право да очекујемо да ћемо ући у нови циклус финансирања, односно да ће овај механизам наставити да функционише и убудуће.

Поменули сте да очекујете наставак финансирања. На чему темељите та очекивања?

Заједно са партнерским институцијама, јасно смо исказали намјеру и спремност за наставак финансирања, самим потписивањем меморандума о разумијевању којим је то и предвиђено. Такође, и наши партнери су показали спремност за даљу сарадњу у правцу афирмације овог механизма у дугорочно одрживи извор средстава за подршку ефикасном функционисању система стратешког планирања и управљања развојем у РС. Сада нам преостаје да заједнички сагледамо и оцијенимо све доступне могућности за покретање новог циклуса финансирања у наредном периоду. Ми смо, у сваком случају оптимисти када је то у питању.

С обзиром да је један од финансијера у претходном периоду била Швајцарска влада, хоће ли недавна дешавања везана за раст швајцарког франка имати икаквог утицаја на повећање или смањење укупног износа средстава који ће бити на располагању општинама?

Као што сам већ раније поменула, средства која је обезбиједила Влада Швајцарске номинована су у доларима. Њихова уплата према нама врши се у конвертибилним маркама, као и наша исплата према корисницима средстава. Дакле, кретања курса швајцарског франка неће имати никаквог утицаја на износ средстава који је већ одобрен, односно који би евентуално био расположив општинама уколико дође до наставка финансирања.