Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Добит ИРБРС и фондова 24,5 милиона КМ

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и фондови којима банка управља, остварили су добит од 24,5 милиона КМ у 2012. години. Појединачно, највећу добит остварили су Фонд за развој и запошљавање (7,9 милиона КМ) и Фонд за реституцију (6 милиона КМ).

До краја 2012. године, ИРБРС је пласирала укупно 1.179,7 милиона КМ, од чега 966,8 милиона КМ или 81,9% путем кредитних линија и зајмова, те 212,9 милиона КМ или 18,1% путем пласмана у хартије од вриједности (ХоВ) емитената са подручја РС.

Захваљујући оствареним резултатима у континуираном пружању свеобухватне подршке привредном расту и развоју, ИРБРС је оправдала улогу једног од најважнијих стубова финансијске подршке домаћој привреди.

До краја 2012. године, највише средстава одобрено је кроз кредите за предузетнике и предузећа, 436,3 милиона КМ или 45,1%, а слиједе их стамбени кредити са 221,2 милиона КМ или 22,9%, те кредити за мала и средња предузећа (EIB) са 97,8 милиона КМ или 10,1% укупно пласираних средстава на кредитној основи.

Са стањем на дан 31.12.2012. године, кредитни пласмани ИРБРС у домаћу привреду чинили су преко 1/5 укупне кредитне подршке банкарског сектора.

Највише средстава пласирано је у прерађивачку индустрију и то 341,8 милиона КМ (48,8%), а слиједе је пољопривреда, лов и шумарство са 104,5 милиона (14,9%) и грађевинарство са 56,6 милиона (8,1%). На овај начин, подржана су подручја од посебног значаја за домаћу економију обзиром да се у њима ствара око 1/4 БДП Републике Српске. И током 2012. године настављен је позитивни тренд раста учешћа стамбених кредита ИРБРС у укупним стамбеним кредитима које је, на крају године износило 31,0%. Континуирана финансијска подршка ИРБРС омогућила је дјелимично ублажавање негативних кретања у грађевинском сектору.

На тржишту капитала, ИРБРС је пласирала укупно 212,9 милиона КМ у ХоВ емитената са подручја РС. Од тога, путем куповине на берзи пласирано је 154,5 милиона КМ, кроз искоришћавање права прече куповине 26,4 милиона КМ, те уписом код емитента 32,0 милиона КМ. Од свог оснивања, ИРБРС је учествовала у готово свим емисијама муниципалних обвезница у које је уложено 58,4 милиона КМ. На овај начин, ИРБРС је финансијски подржала изградњу и ревитализацију локалне инфраструктуре, као и реализацију осталих пројеката од значаја за локалне заједнице у РС. Захваљујући снажној подршци ИРБРС, обвезнице су широко прихваћене као инструмент финансирања локалних пројеката и развојних иницијатива. Поред тога, банка је снажно допринијела развоју дужничког сегмента домаћег тржишта капитала што је резултовало даљом диверсификацијом извора финансирања за привреду и општине у РС.

У складу са Мјерама Владе Републике Српске за ублажавање негативних ефеката свјетске економске кризе на Републику Српску, ИРБРС је пласирала 40,0 милиона КМ у ХоВ чији су емитенти комерцијалне банке и осигуравајуће куће из РС. Захваљујући капиталном јачању финансијског сектора, ИРБРС је допринијела очувању његове стабилности у условима ескалације глобалне финансијске и економске кризе, као и даљем расту и развоју овог сектора.

У периоду 2008-2012. година, укупни пласмани ИРБРС (куповина и продаја ХоВ) чинили су 18,7% оствареног промета на Бањалучкој берзи. Захваљујући својим инвестиционим активностима, ИРБРС је осигурала значајан допринос у развоју и изградњи тржишта капитала, диференцирању укупних извора финансирања у РС, те повећању ликвидности тржишта, кроз повећање обима промета.