Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Додијељена бесповратна средства за пројекте интегрисаног и одрживог локалног развоја у РС

Након проведеног јавног конкурсa осам корисника данас је са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске (ИРБРС) потписало уговоре о додјели бесповратних средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2017/2018 години.

У оквиру Четвртог циклуса Финансијског механизма, уговори су потписани са сљедећим корисницима, као што је приказано у наредној табели:

Ранг листаНазив подносоцаНазив пројектног приједлогаИзнос суфинансирањаФинансијски механизамУкупна вриједност пројекта
Приоритетна област 1: Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе
1.Општина РогатицаПовећање доступности здравствене заштите становништву општине Рогатица

31.741,48

74.063,45105.804,93
2.Општина ЧелинацПут у развој87.903,1799.908,08187.811,25
3.Општина ВласеницаУнапријеђење заштите од пожара кроз јачање капацитета ватрогасне јединице на подручју општине Власеница86.743,8099.450,00186.193,80
4.Општина БродСтварање услова за већу ефикасност и квалитет здравствених услуга на подручју општине Брод40.155,9287.858,46128.014,38
 Укупно приоритетна област I246.544,37361.279,99607.824,36
Приоритетна област 2: Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње
1.Општина КалиновикУнапређење самоодрживости узгајивача преживара – оваца на подручју општине Калиновик кроз степен финализације меса од оваца45.079,6699.920,34145.000,00
2.Општина ШиповоФормирање сабирних мјеста за откуп свјежег сировог млијека на подручју општине Шипово24.560,50 53.681,5078.242,00
3.ЈУ Агенција за развој МСП ТребињеТребиње – Афирмација пољопривредних ресурса у сврху побољшања социо-економског положаја становника руралних подручја 26.167,0578.313,95104.481,00
4.Општина Мркоњић ГрадУнапређење капацитета у малинарству на подручју општине Мркоњић Град22.054,5066.088,6288.143,12
 Укупно приоритетна област II117.861,71298.004,41415.866,12
 УКУПНО (I+II)364.406,08659.284,401.023.690,48

Финансијски механизам успостављен је како би пружио подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе и на тај начин допринио јачању јавних услуга и руралног развоја у Републици Српској. Средства за његово функционисање у овом циклусу обезбиједили су Влада Републике Српске путем Министарства финансија и Европска унија у оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“ који имплементира UNDP БиХ.

Средстава Финансијског механизма одoбравају се на бесповратној (грант) основи, а у овом циклусу Финансијског механизма била су доступна за подршку реализацији пројеката локалних заједница у сљедећим приоритетним областима:

  1. Побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе
  2. Повећање обима и продуктивности те степена тржишности и финализације пољопривредне производње

Средства Финансијског механизма намијењена су за финансирање пројеката јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и институција на локалном нивоу. Стратешко управљање, вођење и усмјеравање, као и контролу и надзор над радом Финансијског механизма обавља Пројектни одбор, којег чине по један представник Министарства финансија РС, Министарства управе и локалне самоуправе РС, ИРБРС и УНДП, док оперативно управљање Финансијским механизмом обавља ИРБРС.

У четвртом циклусу локалне заједнице су могле аплицирати за средства Финансијског механизма заједно са другим јединицама локалне самоуправе, органима републичке управе, предузетницима, привредним друштвима, јавним установама, установама, локалним развојним агенцијама и удружењима грађана и фондацијама, уз условом да су јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или институције водећи апликанти. Финансијски допринос Механизма по појединачном финансираном пројекту није могао бити нижи од 50.000 КМ нити виши од 100.000 КМ. Поред тога, апликант је био дужан да обезбиједи суфинансирање, искључиво у новцу, у минималном износу од 25% укупне вриједности пројекта.

Одабир пројектних приједлога вршио се на основу јавног позива за достављање пројектних приједлога, у складу са јасно дефинисаним критеријумима за селекцију.