Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Допуна јавног позива за учешће на тендеру ради продаје акција у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

ДОПУНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-17/2
ради продаје акцијског капитала у:

Акционарском друштву „НОВА ТВОРНИЦА ПРЕЧИСТАЧА“ Рогатица

У тачки 7. Јавног позива за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-17/2 ради продаје акцијског капитала у Акционарском друштву „Нова творница пречистача“ Рогатица објављеног у Гласу Српске дана 12.05.2016. године додаје се сљедећа реченица: „ Рок важности банкарске гаранције износи најмање 180 (словима: стотинуосамдесeт) дана од 16.06.2016. године.“

Ова допуна ће се објавити и на интернет страници: www.irbrs.org на једном од службених језика који су у употреби у Републици Српској и на енглеском језику.