Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Фондови ЕУ за БиХ

Сектор за макроекономске анализе ИРБРС припремио је публикацију „Фондови ЕУ за БиХ“. Публикација обухвата нешто више од 80 европских фондова и доступна је јавности на интернет страници Банке.

У публикацији се за сваки наведени фонд обрађује његова намјена, циљеви, буџети, финансиране активности, рокови и контакти. Циљ објављивања публикације је да се јавност у БиХ упозна са европским фондовима и припреми за њихово коришћење.

ИРБРС планира обучавати кадрове за вођење квалитетних пројеката, који ће бити оспособљени за пружање стручне помоћи у аплицирању и реализацији пројеката финансираних из ЕУ фондова. Због тога, ИРБРС у сарадњи са економским факултетима у Бањалуци и Источном Сарајеву врши избор волонтера које ће обучити за квалитетно вођење пројеката.