Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Инфографик: Утицај ИРБРС на привредну структуру РС

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) основана је с намјером да постане кључна институција у процесу изградње конкурентне и одрживе привреде Републике Српске. Стратешки циљеви ИРБРС су подршка развоју и подстицање инвестиција у Републици Српској, при чему је дефинисано 12 приоритетних циљева. Својим активностима ИРБРС активно утиче на привредну струкутуру Републике Српске, у смислу да подстиче развој оних привредних дјелатности које су препознате као стратешке, односно као компаративна предност РС.

Да би се лакше сагледао утицај ИРБРС на привредну структуру РС, припремили смо инфографик у којем смо покушали да сумирамо најважније резултате дјеловања ИРБРС на привреду Републике Српске. Инфографиком су обухваћени и аналитички приказани најважнији резултати остварени у досадашњем раду ИРБРС, са стањем на дан 31.12.2012. године.

Од свог оснивања, ИРБРС је обезбиједила континуирану подршку привредном расту и развоју РС, очувању и повећању нивоа запослености, развоју тржишта капитала, реализацији инфраструктурних пројеката, те стамбеном збрињавању социјалних група од посебног интереса и значаја за РС.

Укупни пласмани ИРБРС износили су 1,2 милијарде КМ, од чега се 966,8 милиона КМ (81,9%) односи на пласмане путем кредитних линија и зајмова, док се 212,9 милиона КМ (18,1%) односи на пласмане у хартије од вриједности (ХОВ) емитената из РС. Највише средстава одобрено је кроз кредите за предузетнике и предузећа, 436,3 милиона КМ или 45,1%, а слиједе их стамбени кредити са 221,2 милиона КМ или 22,9%, те кредити за мала и средња предузећа (EIB) са 97,8 милиона КМ или 10,1% од укупно пласираних кредитних средстава ИРБРС.

Посматрано по дјелатностима, највише средстава пласирано је у прерађивачку индустрију и то 341,8 милиона КМ (48,8%), а слиједе је пољопривреда, лов и шумарство са 104,5 милиона (14,9%) и грађевинарство са 56,6 милиона (8,1%). На овај начин, подржана су подручја од посебног значаја за домаћу економију обзиром да се у њима ствара око 1/4 БДП Републике Српске.

Значај кредитне подршке ИРБРС најбоље се може илустровати чињеницом да се из године у годину наставља позитивни тренд раста учешћа кредита ИРБРС пласираних привреди у укупним привредним кредитима банкарског сектора РС, који су од 5,0% у 2008. години достигли ниво од 21,0% у 2012. години. Исто вриједи и за стамбене кредите ИРБРС чије се учешће у укупним стамбеним кредитима банкарског сектора РС, са 10,3% у 2008. години повећало на 31,0% у 2012. години.

На тржишту капитала, ИРБРС је пласирала укупно 212,9 милиона КМ у ХОВ емитената са подручја РС. Захваљујући подршци ИРБРС, обвезнице су широко прихваћене као инструмент финансирања локалних пројеката и развојних иницијатива. Поред тога, банка је допринијела развоју дужничког сегмента домаћег тржишта капитала што је резултовало даљом диверсификацијом извора финансирања за привреду и општине у РС.

У периоду 2008-2012, учешће ИРБРС у структури оствареног промета на Бањалучкој берзи износило је 18,7%. Захваљујући својим инвестиционим активностима, ИРБРС је осигурала значајан допринос у развоју и изградњи тржишта капитала, диференцирању укупних извора финансирања у РС, те повећању ликвидности тржишта, кроз повећање обима промета.

 

Инфографик можете преузети кликом на сљедећи линк:

[doc 303]

За преглед инфографика неопходно је да имате инсталиран Adobe Reader или неки други програм за преглед PDF докумената.