Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

[post_tags]

ИРБРС окончала процес увођења система управљања безбједношћу информација

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске успјешно je окончала процес увођења система управљања безбједношћу информација (ИСМС) према захтјевима стандарда ИСО 27001:2013.

Крајем јануара ИРБРС додијељен je сертификат који потврђује усаглашеност пословања са захтјевима овог стандарда.

На овај начин Инвестиционо-развојна банка Републике Српске постала је престижна финансијска институција од јавног значаја, што додатно обавезује и захтијева пуну посвећеност свих запослених у досљедној примјени ИСМС.

С обзиром на специфичности ИРБРС и њену улогу у финансијском систему Републике Српске одржана је и презентација руководству и запосленим у ИРБРС о значају система управљања безбједношћу информација према захтјевима стандарда ИСО 27001:2013, изазовима током спровођења система и издате препоруке за наредни период.

Кад је ријеч о значају система управљања безбједношћу информација према захтјевима стандарда ИСО 27001:2013 представљено је које су то кључне новине које његово спровођење и примјена уносе у организацију.

Разговарано је о предностима ИСМС са становишта обезбјеђивања ефективности и ефикасности, као и самог интегритета пословања организације и шире препознатљивости ИРБРС као поуздане и кредибилне финансијске институције од јавног интереса, а посебно када се ради о успостављању и одржавању сарадње са међународним партнерским организацијама.