Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

[post_tags]

ИРБРС представила веб-сервис за грантове

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске представила је данас веб-сервис grantovi.irbrs.org намијењен предузетницима, предузећима и осталим привредним субјектима, с циљем редовног праћења и ефикаснијег кориштења бесповратних средстава која нуде бројне домаће и међународне донаторске организације и институције.

Уочавајући низак степен информисаности предузетника, предузећа и осталих привредних субјеката о доступности, могућностима и начинима аплицирања за бесповратна средства код домаћих и међународних донатора идентификована је потреба за сервисом који би на једноставан и прегледан начин омогућио привредницима редовно праћење јавних позива за додјелу грантова и боље коришћење потенцијала које пружа овај вид финансирања.

В.д. директора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Дражен Врховац рекао је да су бројни позитивни примјери привредника и пољопривредних произвођача који су, користећи ова средства значајно унаприједили своје пословање и учинили га конкурентнијим у домаћим и међународним оквирима.

„И ми у Инвестиционо-развојној банци имамо позитивна искуства која смо стекли реализујући пројекат Финансијског механизма за финансирање интегрисаног и одрживог локалног развоја, заједно са општинама и градовима широм Републике Српске“, рекао је Врховац.

Тренутно на тржишту постоје одређене апликације које се баве преносом информација о доступности и могућностима коришћења бесповратних средстава. Међутим, углавном се ради о апликацијама које су општег типа, без претежног фокуса на конкретним дјелатностима и развојним подручијима, са значајним недостацима у погледу могућности филтрирања и лакше претраге јавних позива. Да би се дошло до потребних информација, мора се ишчитати цијели јавни позив и пратећа пројектна документација која броји и по више десетина страница. Све то захтијева вријеме и одређено предзнање о овој проблематици и самом поступку аплицирања код донатора, чиме просјечни апликант у нашим условима, углавном не располаже.

„Намјера ИРБРС је да овим сервисом предузетницима и привредницима, пољопривредним произвођачима, олакшамо и омогућимо бољу информисаност о доступности бесповратних средстава за финансирање њихових пројеката, олакшамо им препознавање прилика за коришћење ових средстава, као и да им пренесемо знања и искуства која смо стекли на реализацији развојних пројеката у сарадњи са међународним донаторским организацијама“, рекао је Врховац.

Директор Сектора за међународну сарадњу у Инвестиционо-развојној банци Републике Српске Мирко Бошњак представио је на који начин наш сервис пружа могућност претраге јавних позива по дјелатностима и категоријама апликаната – предузећа, предузетници, пољопривредна газдинства, јединице локалне самоуправе…

„На овај начин осигурали смо да све битне информације о условима објављених јавних позива буду доступне на једном мјесту. Заинтересовани за кориштење грантова имају и могућност да добијају обавјештења о новим позивима, одмах по њиховом уношењу у нашу базу. Тиме смо им омогућили да буду правовремено информисани и упознати са доступним изворима за коришћење бесповратних средстава, како би на вријеме припремили конкуренте пројектне апликација“, објаснио је Бошњак.

Када је у питању подршка коју ИРБРС може понудити заинтересованим привредницима за коришћење бесповратних средстава, она се односи на: појашњење специфичних услова и захтјева финансирања, попут прихватљивости апликаната, критеријума за процјену пројектних приједлога, типова активности које могу бити подржане, категоризације прихватљивости трошкова, начина подношења апликације и њихове евалуације, уговарања, реализације пројекта и извјештавања; процјену прихватљивости апликанта за финансирање путем изабраног јавног позива, односно да ли је исти прихватљив за финансирање узимајући у обзир услове и очекивања самог донатора; процјену прихватљивости пројектне идеје у односу на услове финансирања које захтјева донаторска организација; помоћ у анализи и разради пројектне идеје према захтјевима јавног позива и донатора како би се иста учинила прихватљивом за финансирање.

Сервис је настао је као резултат успјешне сарадње Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP) на реализацији Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској.

В.д. директора ИРБРС Дражен Врховац представио је данас и преглед резултата Банке закључно са данашњим датумом.

Из средстава фондова којим управља ИРБРС пласирано је укупно три милијарде КМ, од чега 2,4 милијарде КМ на кредитној основи, 650 милиона кроз пласмане у хартије од вриједности емитената са подручја Републике Српске, док је преосталих 5,1 милиона КМ одобрено на бесповратној основи путем Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској.