Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

ИРБРС у Београду на састанку са Извозно-кредитном агенцијом Републике Србије

Делегација Инвестиционо-развојне банке Републике Српске разговарала је у Београду са извршним директором за осигурање у Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ) Данилом Ћирковићем о могућностима и изазовима осигурања извозних послова и потенцијалним могућностима пружања ових услуга извозно орјентисаним предузећима у Републици Српској.

ИРБРС је исказала велико интересовање, те је предузела одређене активности на увођењу кредитног осигурања краткорочних извозних потраживања у своју финансијску понуду. Очекивања су да би кредитно осигурање значајно допринијело унапређењу пословног амбијента, одржавању ликвидности пословања и побољшању конкурентности наших предузећа на домаћем и међународним тржиштима. Током састанка заједнички је оцијењено да тржиште кредитног осигурања у Републици Српској готово уопште није развијено и као такво не доприноси стимулисању домаће извозне активности.

АОФИ је основан 2005. године, ради подстицања и унапријеђења извоза и развоја економских односа Републике Србије са иностранством.

Испред ИРБРС били су Иван Видовић, в.д. извршног директора за правне послове и међународну сарадњу, Јелена Родић, в.д. извршног директора за заједничке послове и осигурање, и Мирко Бошњак, директор Сектора за међународну сарадњу.