Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS
[post_tags]

ИРБРС: Влада РС усвојила измјене и допуне Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима

Измјеном Правила пласмана ИРБРС уводи се:

  1. Рефинансирање обавеза као могућа намјена коришћења кредита (увођењем рефинансирања обавеза ИРБРС ће клијентима учинити доступним средства по нижој каматној стопи и дужим роковима отплате).
  2. Могућност репрограма зајма за пласмане који су директно пласирани преко ИРБРС, под сљедећим условима (на образложен захтјев корисника, употпуњен потребном документацијом):

а) одобрење додатног грејс периода до 12 мјесеци (услов је да корисник на дан подношења захтјева нема доспјелих неизмирених обавеза према ИРБРС)

б) одобрење продужења рока отплате до 60 мјесеци

в) одобрење закључења споразума о измирењу доспјелих неплаћених обавеза

г) комбиновање два или више наведених модела

Генерални услов за репрограм за тачке б), в) и г) је да корисник зајма на дан подношења захтјева не касни с измирењем обавеза према ИРБРС дуже од 90 дана. То значи да они корисници Зајма који касне више од наведеног прво морају свести своје обавезе на 90 дана да би могли аплицирати за репрограм или измирити све обавезе уколико желе само продужење грејс периода.

Циљ ове измјене Правила је да побољша квалитет кредитног портфеља банке и да клијентима омогући додатну ликвидност и адекватно сервисирање својих обавеза.