Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Измјeна и допуна Одлуке о промјени цијена акција на берзи

На основу члана 8. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 155. сједници одржаној дана 25.03.2010.године д о н и ј е л а  ј е

О Д Л У К У
о измјeни и допуни Одлуке о промјени цијена акција на берзи број: 02-361/09 од 21.05.2009. године

I

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), мијења и допуњује Одлуку о промјени цијена акција број: 02-361/09 од 21.05.2009. године, на начин да се акције предузећа „Велепромет“ АД Зворник бришу и допуњују се са акцијама два предузећа настала статусном промјеном-подјелом, на начин како слиједи:

Назив акционарског друштва "Хит Центар" АД Зворник "Нови Велепромет" АД Зворник
Ознака ХОВ HTCE-R-A NVEL-R-A
Сједиште акционарског друштва Каракај бб, Зворник Улица Светог Саве 3/3, Зворник
Шифра и назив претежне дјелатности 70.200
Изнајмљивање некретнина за свој рачун
70.200
Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун
Укупан број акција 2.552.238 6.997.926
Номинална вриједност акције 1 1
Предмет продаје број акција 415 1.139
% од укупног бр. 0,016260 0,016276
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,48 0,48
за пакет акција 199,20 546,72

а из дате табеле брише се предузеће „Житопродукт“ АД Бања Лука због отвореног стечајног поступка.

II

Датум уношења налога са почетним продајним цијенама једне акције и пакета акција у берзански систем трговања је 19.04.2010.године.

III

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.

IV

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са прописима који регулишу пословање берзанских посредника и правилима берзе.

V

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

VI

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

VII

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 349-691; 334-766
E-mail: dijana.sredic@irbrs.net
             vanja.manojlovic@irbrs.net 

 

Детаљније информације о пословним резултатима свих акционарских друштава која су предмет продаје на берзи можете погледати овдје:

[doc 186]