Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Измјена Одлуке о продаји пакета акција А.Д. ГИК “Хидроградња”

На основу члана 5. и 15. став 1. тачка а) Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број: 51/06, 01/07, 53/07 и 41/08), члана 4. став 4. и члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08) и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-1492/08 од 12.06.2008. године, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 77. сједници одржаној дана, 08. и 09.07.2008. године  донијела је

 

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о продаји на берзи пакета акција предузећа
АД ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево-Пале
 
  
I

У тачки VI став 2. Одлуке о продаји на берзи пакета акција предузећа АД ГИК „Хидроградња“ Источно Сарајево-Пале број: 02-662/08 од 01.07.2008. године, објављена у дневном листу „Глас Српске“ дана 03.07.2008. године, иза слова „и“ број „3“ замјењује се бројем „4“.

 

II

У осталом дијелу текста Одлука остаје неизмијењена.