Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Измјена Правила пласмана средстава

Влада Републике Српске усвојила је Правила о измјенама и допунама правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима. Измјенама и допунама Правила проширена је група корисника стамбених кредита у Групи II, односно право коришћења кредита сада имају сви брачни парови без обзира на степен школске спреме и број дјеце.  Каматна стопа за ову групу је 4,8%, а рок отплате до 20 година.
 
Такође, корисницима кредита по кредитној линији за предузетнике и предузећа може се одобрити додатни/нови грејс период до 24 мјесеца, што подразумјева репрограм кредита на начин и под условима како је одобрен.
 
Одлуку о продужењу грејс периода, на образложен захтјев корисника, доноси Кредитни одбор ИРБРС, уз претходну сагласност финансијског посредника преко којег је пласиран кредит.
 
Одлуку о продужењу грејс периода за зајмове за незапослене демобилисане борце, на образложен захтјев корисника и уз претходну сагласност Борачке организације Републике Српске, доноси Кредитни одбор ИРБРС.