Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS
[post_tags]

Измјене Правила пласманa: стамбени кредити за све

Измјеном Правила пласманa средстава по кредитним линијама ИРБРС, које је Влада РС данас усвојила, предвиђено је више погодности за предузећа и грађане. Најважније су сљедеће измјене: 

  • Сви грађани могу користити стамбене кредите ИРБРС, без обзира на брачни стаус или власништво над првом стамбеном јединицом.
  • Mаксимални износ стамбеног кредита повећан је на 150.000 КМ, а рок отплате продужен на 25 година.
  • Уведена је нова кредитна линија за јединице локалне самоуправе, чија је намјена финансирање инфраструктурних пројеката, плаћање пореских обавеза и рефинансирање. Максимална висина кредита је 5 милиона КМ.
  • Повећан је максималан износ кредита на 500.000 КМ код кредитних линија за почетне пословне активности и микробизнис у пољопривреди.
  • Код кредитних линија за предузетнике и предузећа и кредитне линије за пољопривреду, предузетницима је повећан максималан износ кредита на 5 милиона КМ. Измјенама је омогућено и финансирање трговине али само за плаћање обавеза према произвођачима из Републике Српске. Такође, предузетници и предузећа се могу задужити до 5 милиона КМ без ограничења у односу на обртна или основна средства.
  • Повољнији услови за младе предузетнике који реализују пројекте на територији неразвијене и изразито неразвијене општине.

Ове измјене Правила пласманa ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.