Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Једноставније до зајма за незапослене демобилисане борце

На основу Уговора који су потписали Влада РС, БОРС и ИРБРС обезбијеђено је 10 милиона марака за запошљавање незапослених демобилисаних бораца ВРС, које се пласирају кроз зајмове које одобрава ИРБРС.

Основна функција овог зајма је запошљавање незапослених демобилисаних бораца и њихово брисање из евиденције Бироа за запошљавање, јер корисници зајма имају обавезу самозапошљавања.

Основна предност овог зајма је да је омогућено добијање зајма категорији незапослених демобилисаних бораца, којој је, до овог зајма, био отежан или онемогућен приступ комерцијалним кредитима јер су незапослени.

Зајмове одобрава ИРБРС директно, без посредника, с фиксном каматном стопом од 4% и грејс периодом од 12 до 36 мјесеци.

С обзиром да су се чланови БОРС-а жалили на критеријуме за одобравање зајма, које су окарактерисали као компликоване, одржано је више састанака између руководства БОРС-а и ИРБРС око поједностављивања процедуре за одобравање зајма. Након усаглашавања поједностављених критеријума, Влада РС је 25.11.2010. године, на приједлог ИРБРС, усвојила Измјене и допуне Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима за незапослене демобилисане борце.

Тим измјенама додатно су поједностављени критеријуми за одобравање зајма. Нпр. бизнис план има свега три стране, а захтијева само основне информације. Прихваћена је регистрација у АПИФ-у као регистрација дјелатности код надлежног органа. На приједлог БОРС-а прихваћен је приједлог да, поред незапослених демобилисаних бораца, корисници зајма могу бити и привредни субјекти чији је оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС, у циљу запошљавања незапослених демобилисаних бораца ВРС. Гаранцију за враћање зајма може дати и Гарантни фонд РС.

Износ зајма за незапослене демобилисане борце ВРС је од 3.000 до 20.000 КМ за пројекте из области пољопривреде, мале привреде и предузетништва и до 5.000 КМ за зaпошљавање једног демобилисаног борца за привредне субјекте чији је оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС.

Зајмови се одобравају на основу ранг листе коју је сачинила Борачка организација Републике Српске и која је објављена на интернет страници банке а у складу с Правилима и процедурама ИРБРС.

Корисници зајма прије повлачења зајма треба да региструју дјелатност код надлежног органа.