Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Кредитирано четири хиљаде радних места

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске пласирала у привреду око 300 милиона конвертибилних марака уз веома повољне каматне стопе
 

Захваљујући кредитима које је пласирала Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, од 2007. до сада је запослено 3.957 радника. Осим тога, Инвестиционо-развојна банка, на основу одлука Владе Републике Српске, даје кредите предузећима од стратешког интереса за очување броја запослених.

– Прошле године је, заједно са револвинг средствима Светске банке, пласирано 215 милиона марака или нешто мање од 110 милиона евра. С обзиром на то да смо ми пројекте финансирали са 60 а носилац пројекта са 40 одсто, укупно је пласирано око 300 милиона марака. У 15 највећих предузећа, којима смо дали 32,7 милиона марака кредита, запослено је 1.136 радника – казао је за наш лист директор Инвестиционо-развојне банке Бране Ступар.

Из Развојног програма Републике Српске, додао је он, Инвестиционо-развојна банка је добила укупно 667 милиона марака. Део тог новца биће докапитализован у фондовима којима управља банка, а део је намењен кредитним линијама за почетне пословне активности, микробизнис у пољопривреди, пољопривреду, предузетнике и предузећа, јединице локалне самоуправе, откуп потраживања и стамбене кредите.

– Каматне стопе су од 3,6 до 5,9 одсто. Ако искључимо стамбене кредите, јер ту нема запошљавања, камате на кредите за микробизнис су од 4,9 до 5,9 одсто, што је драстично мање него у комерцијалним банкама. Навешћу један пример: на обртна средства код нас су камате 5,3 а код комерцијалних банака су од 12 до 14 процената – објашњава Ступар.

Говорећи о контролним механизмима, он је рекао:

– Претходна контрола обавља се пред доделу кредита и под њом се подразумева стручно снимање потреба предузећа. Ако позитивно оценимо захтев, онда најкасније шест месеци од давања новца контролишемо да ли се кредит користи наменски и у складу са одредбама уговора на основу којег је дат предузећу. До сада смо раскинули два уговора, јер средства нису коришћена наменски.

Због светске економске кризе, Инвестиционо-развојна банка је увела и линију за откуп интерних и недоспелих иностраних потраживања.

– Откупом недоспелих потраживања преко комерцијалних банака знатно ћемо поправити ликвидност привреде. То значи да ће нашим средствима предузећима, првенствено извозницима, бити плаћана роба коју продају на страном тржишту, а она ће нам новац враћати у року од 12 месеци по доспећу фактуре. Откупљујемо недоспела потраживања од 10.000 до два милиона марака. Оваквом политиком омогућујемо предузећима да понуде иностраном партнеру повољније рокове за наплату, чак и до 120 дана. Тиме им, уједно, дајемо шансу да опстану на иностраном тржишту. До два милиона марака финансираћемо и обртна средства, што ће предузећима омогућити да сачувају залихе и продају их у неком, за њих, повољнијем времену – истакао је Ступар.

Међу мерама за сузбијање негативних ефеката светске економске кризе је, према његовим речима, и формирање гарантног фонда, који би до 50 одсто сносио ризик наплате кредита од крајњих корисника. То су кредити до 50.000 марака.

– С тим гарантним фондом могли бисмо да поспешимо почетне пословне активности и микробизнис у пољопривреди. На тај начин бисмо утицали на повећано запошљавање у малом и микро предузетништву – додао је наш саговорник. 

Он је оценио да је Инвестиционо-развојна банка „добила већи значај него што би га имала да није било кризе, јер она делује на повећање ликвидности банкарског сектора и привреде у целини“.

– Наша средства не захтевају од банака неке посебне кредитне линије из иностранства или депозите. Јер, комерцијалне банке које имају с нама уговоре повлаче наша средства и њима кредитирају привреду, што је и у нормалним условима неопходно. С друге стране, делујемо на каматне стопе у Републици Српској и оне су, као што сам већ рекао, знатно ниже него у комерцијалним банкама – нагласио је Бране Ступар.

Боро Марић – ПОЛИТИКА