Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Кредитна линија за демобилисане борце

ИРБРС успоставила је кредитну линију за незапослене демобилисане борце. Износ кредита је од 3.000 до 20.000 КМ, а намјена кредита је за основна и обртна средства, за пројекте из области пољопривреде, мале привреде и предузетништва. Корисници зајма за незапослене демобилисане борце Војске Републике Српске, прије повлачења зајма морају регистровати дјелатност код надлежног општинског органа, односно надлежног суда. Корисници зајма имају обавезу самозапошљавања.

Каматна стопа износи 4% у фиксном износу. Период отплате је до 10 година уз грејс период од 12 до 36 мјесеци. ИРБРС је утврдила два обавезна инструмента обезбјеђења кредита за демобилисане борце. Први обавезни инструмент обезбјеђења је сопствена мјеница, са мјеничном изјавом у којој ће бити попис имовине са изјавом корисника да се неће одрицати пописане имовине без сагласности ИРБРС. Други обавезни инструмент је један од три наведена: хипотека на некретнине, или залог на покретну имовину, или јемство два кредитно способна жиранта. Гаранцију поврата одобреног зајма увећаног за камату, као средство обезбјеђења враћања зајма, може дати и Борачка организација Републике Српске.

Јавни позив за коришћење зајма расписује Борачка организација РС и сачињава ранг листу корисника зајмова. Борачка организација комплетну документацију за потенцијалне кориснике зајмова доставља у ИРБРС. Кредитни одбор ИРБРС доноси одлуку о одобравању или одбијању зајма.

Корисник зајма је обавезан да најкасније до момента подношења захтјева за исплату зајма достави у ИРБРС доказ да је регистровао дјелатност код надлежног општинског органа, односно код надлежног суда.

Борачка организација РС врши контролу намјенске употребе средстава и о истом обавјештава ИРБРС. ИРБРС задржава право контроле намјенске употребе средстава по овом зајму.