Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Квалитетније информисање страних инвеститора

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске представила је јуче у Бањој Луци нове сервисе "База података о инвестиционим локацијама у РС", Пакет информација "Инвестирајте у РС", "База података економских индикатора РС" и "Економски монитор", чији је основни циљ квалитетније информисање страних инвеститора.
 
– У наредном периоду може се очекивати повећање интересовања за могућности за инвестирање у БиХ, јер потписивање Споразума о стабилизацији и придруживања шаље важан сигнал страним инвеститорима – истакао је извршни директор Сектора за макроекономске анализе ИРБРС Огњен Ђукић.
Он је рекао да "Базу података о инвестиционим локацијама у РС" чине информације о расположивим мјестима за инвестирање, чији је циљ да олакша одлуку о избору најповољније локације за улагање.
– Подаци су прикупљани у сарадњи са општинама РС – нагласио је Ђукић и позвао све општине које нису доставиле све потребне информације да то учине.
Ђукић је додао да сервис Пакет информација "Инвестирајте у РС" садржи све потребне податке које би инвеститор требало да зна прије уласка у земљу, односно законодавне оквире, инвестиционе погодности, пореско законодавство и слично.
Он је додао да ће сервис "База података економских индикатора РС" омогућити потенцијалним страним и домаћим инвеститорима детаљан увид у макроекономска кретања у РС, путем свеобухватне макроекономске статистике на једном мјесту.
Ђукић је рекао да је Сектор за макроекономске анализе почео објављивање "Економског монитора ИРБРС", имајући у виду потребе инвеститора за адекватним макроекономским анализама и статистичким показатељима.
– Економски монитор ИРБРС је комплементаран са Базом економских индикатора ИРБРС. Потенцијални инвеститори могу у њему да пронађу аналитички обрађена и представљена економска кретања у РС, неопходна за доношење одлука о инвестицијама – појаснио је Ђукић.
Он је истакао да су сва четири сервиса доступна на сајту ИРБРС на српском и енглеском језику и да је информација о постављању база података и "Економског монитора" на сајт прослијеђена економским представништвима великог броја земаља као и другим значајним међународним институцијама и организацијама.

 

Извор: Глас Српске