Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

На берзи продат већински пакет акција ГИК „Хидроградња“

На аукцији одржаној јуче, 31.07.2008. године, на Бањалучкој берзи хартија од вриједности продат је пакет од 20.710.452 акције државног капитала у предузећу ГИК „Хидроградња“ из Источног Сарајева, што чини 61,62% укупног акцијског капитала овог предузећа. Продајна цијена пакета износи 2.071.045 КМ, а купац је предузеће „Интеграл инжињеринг“ а.д. Лакташи.


Ово је први пут да је на берзи извршена продаја већинског пакета акција државног капитала и то аукцијом уз постављање услова и квалификационог критеријума. Учесници аукције могла су бити сва заинтересована правна лица чија је претежна дјелатност из подручја грађевинарства и која имају остварен годишњи приход од редовне дјелатности у износу од најмање 20 милиона КМ. Поред тога, свако ко је желио да учествује на аукцији био је обавезан да прије њеног одржавања потпише нацрт уговора о продаји којим прихвата да у периоду од три године након извршене приватизације задржи претежну дјелатност предузећа и најмање 350 запослених у предузећу, као и да поштује Појединачни колективни уговор предузећа.


У наредним данима, након што берзански посредник купца достави Инвестиционо-развојној банци Републике Српске (ИРБРС) обавјештење о извршеном послу и потписан нацрт уговора, приступиће се потписивању коначне верзије уговора, у тексту идентичном оном из нацрта. Закључењем уговора за купца почиње да тече рок за плаћање продајне цијене и доставу банкарске гаранције за извршење уговорних обавеза.