Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Нова Правила пласмана

Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара ИРБРС усвојила је измјене Правила о пласману средстава.
 
Основне измјене су сљедеће:
  1. Ниже каматне стопе за КЛ за почетне пословне активности и КЛ за микробизнис у пољопривреди, за 0,5 процентних поена. То значи да се каматне стопе сада крећу у распону 4,6 – 5,4% за ове двије кредитне линије.
  2. Смањење максималних износа кредита код КЛ за предузетнике и предузећа те КЛ за пољопривреду на 2 милиона КМ (јер је предузећима доступна кредитна линија из средстава ЕИБ-а гдје је максимални износ 25 милиона марака, као и кредити из средстава Свјетске банке). Изузетак су извозници за које је максимални износ 3 милиона КМ.
  3. Укидање КЛ за откуп потраживања и преусмјеравање средства у КЛ за предузетнике и предузећа (ИРБРС није запримила нити један захтјев од стране финансијских посредника за ову КЛ).
  4. Укидање КЛ за јединице локалне самоуправе. Планирано је да се јединице локалне самоуправе убудуће усмјеравају на задужење путем емисије ХОВ, што ће допринијети развоју тржишта капитала Републике Српске.
  5. Смањење максималног износа за стамбене кредите са 100.000 КМ на 80.000 КМ (за куповину и изградњу), односно са 50.000 КМ на 40.000 КМ (за реконструкцију и проширење).
  6. Укидање опште групе корисника стамбених кредита. Ова група повлачи више од 50% средстава ове КЛ. Према стратегији ИРБРС, циљна група за стамбене кредите су високо образовани млади брачни парови и посебне групе становништва.
  7. Корисници средстава могу бити грађани Дистрикта Брчко, који су држављани Републике Српске, као и предузећа из Дистрикта Брчко која су у стопостотном власништву лица која су држављани Републике Српске.
  8. Корисници КЛ за почетне пословне активности су предузетници и предузећа која обављају регистровану дјелатност не дуже од три године од дана подношења захтјева за кредит.
  9. Намјена средстава код Зајмова за привредне субјекте чији је већински оснивач БОРС или демобилисани борац ВРС је додатно запошљавање демобилисаних бораца, уз услов да се на сваких 10.000 КМ зајма запосли најмање један незапослени демобилисани борац ВРС.