Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Нове каматне стопе и релокација средстава

ИРБРС је извршила корекцију каматних стопа за своје кредитне линије, просјечно 0,5% по кредитној линији. Разлог корекције каматних стопа је повећање EURIBOR-a.
 

Према Правилима пласмана по кредитним линијама каматне стопе су везане за EURIBOR и ИРБРС их усклађује два пута годишње: 31. марта и 30. септембра. Због свјетске финансијске кризе EURIBOR је порастао, задуживање на европскoм тржишту новца је отежано, што се одразило и  на каматне стопе за кредитне линије ИРБРС.
Међутим, и поред овог повећања, кредитне линије ИРБРС и даље су најповољније на тржишту.
 

ИРБРС прати ситуацију на свјетском финансијском тржишту и уколико због заједничких мјера Европске централне банке, FED-а, и других  централних банака дође до значајнијег смањења референтних каматних стопа ИРБРС ће предузети мјере у том правцу.
 

ИРБРС  нуди јефтинији и лакши приступ финансијским средствима, у ситуацији када је, због свјетске финансијске кризе, приступ кредитима доста отежан. За седам мјесеци, ИРБРС је одобрила 140 милиона КМ кредита, од чега је 33% додијељено на исток РС. При томе је кредитна линија за предузећа и предузетнике 100% испунила годишњи план у само седам мјесеци. Због тога је ИРБРС извршила релокацију средстава.
 

Релокација средстава подразумијева да је дио средстава из кредитних линија за које је био мањи интерес пребачен у кредитну линију за предузетнике и предузећа, тако да ова кредитна линија сада располаже са укупно 113 милиона КМ. То значи да је укупна сума за пласман у овој години остала иста али је дошло до прерасподјеле по кредитним линијама.