Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Нови образац Програма финансијског реструктурирања

Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБРС) усвојила је нови образац Програма финансијског реструктурирања.

Најзначајнија измјена у новом обрасцу је изостављање обраде економско-финансијског аспекта пословања од стране привредног друштва, базиране на резултатима рада из претходних година. Ову анализу, односно обраду економско-финансијског аспекта пословања, радиће ИРБРС приликом давања мишљења о Програму финансијског реструктурирања.

Циљ ове измјене је да привредна друштва више пажње посвете детаљнијој изради развојног програма, који је додатно проширен пројекцијама готовинског тока, ради бољег сагледавања ефеката финансијског реструктурирања.

Такође, изостављени су и одређени прилози уз програм за које је претходно искуство показало да немају значаја за оцјену његове прихватљивости.

Нови образац Програма финансијског реструктурирања доступан је на сајту ИРБРС, у дијелу који се бави приватизацијом у Републици Српској, односно реструктурирањем.

Образац се може преузети и директно, кликом на сљедеће линкове:

[doc 273]
[doc 312]