Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Обавјештење о о резултатима тендера за продају државног капитала у предузећу “Нова Романија” Соколац

На основу члана 55. Правила тендерске продаје (“Службени гласник Републике Српске”, број: 32/13), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске АД Бања Лука, Видовданска 2, Бања Лука објављује:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о резултатима тендера под ознаком: IRB-T-22/2 за продају државног капитала у

Акционарском друштву за прераду дрвета „НОВА РОМАНИЈА“ Соколац

Тендер под ознаком IRB-T-22/2 расписан ради продаје 13.225.899 акција државног капитала, што износи 70,460452% основног капитала у Акционарском друштву за прераду дрвета „НОВА РОМАНИЈА“ Соколац, ознаке хов: NRIS-R-А, матични број: 11035337, проглашен је неуспјелим.

Тендер је проглашем неуспјелим јер су наступили услови из члана 51. став 1. Правила тендерске продаје односно побједник тендера у остављеном року није закључио понуђени уговор о продаји.