Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о прихватању јавне понуде за преузимање АД “Медицинска електроника” Бања Лука

На основу члана 12. Правила прихватања јавне понуде за преузимање („Службени гласник Републике Српске“, број 97/06 и 91/07) и Одлуке о прихватању јавне понуде за преузимање број: 02-531/09 од 13.08.2009. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Јавна понуда за преузимање Акционарског друштва „Медицинска електроника“ Бања Лука, Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука, понудиоца Миле Радишић, Улица Карађорђева 163, 78000 Бања Лука објављена је у „Гласу Српске“ 15.07.2009. године. Рок важења понуде истекао је 14.08.2009. године.

У предвиђеном року Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац државног капитала у предузећима у Републици Српској, оцијенила је понуду за преузимање прихватљивом, донијела одлуку о њеном прихватању и извршила депоновање 2.832.541 акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске, што чини цјелокупан преостали пакет акција државног капитала или 29,959760 % основног капитала емитента. Продајна цијена за депоноване акције, у износу од 0,0554 КМ по акцији или 156.922,77 КМ за цјелокупан депоновани пакет, у цјелости је уплаћена дана 19.08.2009. године чиме је извршена приватизација прихватањем јавне понуде за преузимање.