Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда ради учешћа на тендеру ради продаје акција државног капитала у предузећу „Нова Борја“ а.д. Теслић

 На основу члана 20. став 4. и 5. Правила тендерске продаје (“Службени гласник Републике Српске”, број: 32/13) и тачке 6. Јавног позива за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-14/1 ради продаје акција државног капитала у Акционарском друштву за прераду дрвета „НОВА БОРЈА“ Теслић, објављеног дана 14.05.2014. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске АД Бања Лука, Видовданска 2, Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), објављује:

 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
о продужењу рока за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-14/1 за продају акција државног капитала у:
 
Акционарском друштву за прераду дрвета „НОВА БОРЈА“ Теслић
 
 
1. Инвестиционо-развојна банка продужава рок за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-14/1 за продају акција државног капитала у Акционарском  друштво за прераду дрвета „НОВА БОРЈА“ Теслић.
Нови рок за подношење понуда истиче дана 08.07.2014. године у 12,00 часова.
Понуде се подносе непосредно у Инвестиционо-развојној банци.
 
2. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке дана 08.07.2014. године са почетком у 13,00 часова, а с циљем објављивања идентитета понуђача.