Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о продужењу рока за подношење понуда ради учешћа на тендеру за продају државног капитала у предузећу “ЈЕЛШИНГРАД”

На основу члана 20. став 4. и 5. Правила тендерске продаје (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/06), и тачке 8. Јавног позива за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-4/2 ради продаје државног капитала у предузећу “ЈЕЛШИНГРАД“ Фабрика алатних машина а.д. Бања Лука, објављеног дана 03.04.2009. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске АД Бања Лука, Младена Стојановића број 7, Бањалука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), објављује:
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 о продужењу рока за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-4/2 за продају државног капитала у предузећу:
 

“ЈЕЛШИНГРАД“ Фабрика алатних машина а.д. Бања Лука

1.  Инвестиционо-развојна банка продужава рок за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-4/2 за продају државног капитала у предузећу “ЈЕЛШИНГРАД“ Фабрика алатних машина а.д. Бања Лука.
Нови рок за подношење понуда истиче дана 21.05.2009. године у 12,00 часова.
Понуде се подносе непосредно у Инвестиционо-развојној банци.

2. Јавно отварање коверти означених са "Понуда" и "Пратећа документација" обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке дана 21.05.2009. године са почетком у 13 часова, а с циљем објављивања идентитета понуђача.