Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о продужењу рока за учешће на тендеру за продају дијела државног капитала у предузећу “Зрак” АД Теслић

На основу члана 20. став 4. и 5. Правила тендерске продаје (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/06), и тачке 7. Јавног позива за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-5/2 ради продаје дијела државног капитала у Предузећу за производњу оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских уређаја и система „Зрак“ акционарско друштво Теслић, објављеног дана 09.06.2009. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске АД Бања Лука, Младена Стојановића број 7, Бањалука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), објављује:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 
о продужењу рока за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-5/2 за продају дијела државног капитала у предузећу: 

Предузеће за производњу оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских уређаја и система „Зрак“ акционарско друштво Теслић

1. Инвестиционо-развојна банка продужава рок за подношење понуда ради учешћа на тендеру под ознаком: IRB-T-5/2 за продају дијела државног капитала у Предузећу за производњу оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских уређаја и система „Зрак“ акционарско друштво Теслић.
Нови рок за подношење понуда истиче дана 13.08.2009. године у 12,00 часова.
Понуде се подносе непосредно у Инвестиционо-развојној банци.

2. Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке дана 13.08.2009. године са почетком у 13,00 часова, а с циљем објављивања идентитета понуђача.