Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за АД “Ветеринарско сточарски центар” Бања Лука

На основу члана 56. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број 97/06), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

Тендер под ознаком IRB-T-7/1, ради продаје 54,546507% основног капитала, што износи 1074468 акција у предузећу Акционарско друштво „Ветеринарско сточарски центар“ Бања Лука, ознака хартије од вриједности: VSCE-R-A, матични број предузећа: 1041916, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није приспјела ниједна понуда.