Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за “Фабрику специјалних трансмисија” Источно Сарајево

На основу члана 56. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број 97/06), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

 

тендер под ознаком IRB-T-6/1, ради продаје 49,00% основног капитала, што износи 1.786.665 акција, у предузећу Акционарско друштво – Фабрика специјалних трансмисија Источно Сарајево, ознака хартије од вриједности: FAST-R-A, матични број предузећа: 1172620, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није приспјела ниједна понуда.