Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за “Јелшинград”

На основу члана 56. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број 97/06), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

тендер под ознаком IRB-T-4/2, ради продаје 60,334440% основног капитала, што износи 31.568.786 акција, у предузећу „Јелшинград“ Фабрика алатних машина а.д. Бања Лука, ознака хартије од вриједности: JFAM-R-A, матични број предузећа: 1100564, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није приспјела ниједна понуда.