Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

berza

Обавјештење о резултатима тендера за продају акцијског капитала предузећа Дрвна индустрија Власеница

На основу члана 55. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број: 32/13), Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

Тендер под ознаком IRB-T-13/1, ради продаје 100,00% акцијског капитала, што износи 7.317.019 акција у Акционарском друштву за прераду дрвета „Дрвна индустрија Власеница“ Власеница, ознака хартије од вриједности: DIVL-R-A, матични број: 11043615, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није било поднесених понуда.