Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за продају акцијског капитала предузећа Нова творница пречистача а.д. Рогатица

На основу члана 55. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број: 32/13), Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

Тендер под ознаком IRB-T-11/1, ради продаје 100,00% акцијског капитала, што износи 7.994.975 акција у Акционарском друштву „НОВА ТВОРНИЦА ПРЕЧИСТАЧА“ Рогатица, ознака хартије од вриједности: NTPR-R-A, матични број: 11067514, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није било поднесених понуда.