Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за продају акцијског капитала предузећа Нови мермер а.д. Шековићи

На основу члана 55. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број: 32/13), Инвестиционо развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

Тендер под ознаком IRB-T-12/1, ради продаје 100,00% акцијског капитала, што износи 1.342.477 акција у Акционарском друштву „НОВИ МЕРМЕР“ Шековићи, ознака хартије од вриједности: NMSK-R-A, матични број: 11042180, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није било поднесених понуда.