Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за продају дијела државног капитала у предузећу “Зрак” АД Теслић

На основу члана 56. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број 97/06), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

тендер под ознаком IRB-T-5/2, ради продаје 49,00% основног капитала, што износи 2.034.521 акција, у Предузећу за производњу оптичких, оптомеханичких и оптоелектронских уређаја и система „Зрак“ акционарско друштво Теслић, ознака хартије од вриједности: ZRAK-R-A, матични број предузећа: 1349988, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није приспјела ниједна понуда.