Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултатима тендера за продају државног капитала у предузећу Енергоинвест

На основу члана 56. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“ број 97/06, 48/11), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о резултатима тендера

Тендер под ознаком IRB-T-8/1, ради продаје 100,00% основног капитала, што износи 5.996.457 акција, у предузећу Акционарско друштво за угоститељство „ЕНЕРГОИНВЕСТ“ Источно Ново Сарајево, ознака хартије од вриједности: ENGV-R-A, матични број предузећа: 01114301, проглашен је НЕУСПЈЕЛИМ.

Тендер је проглашен неуспјелим јер у утврђеном року није било поднесених понуда.