Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обавјештење о резултату приватизације прихватањем понуде за преузимање “Јелшинград ФМГ” а.д. Градишка

На основу члана 12. Правила прихватања јавне понуде за преузимање (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/06 и 91/07) и Одлуке о прихватању јавне понуде за преузимање акција број: 02-367-1/08 од 24.04.2008. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука јавно објављује:

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о резултатима приватизације прихватањем понуде за преузимање

 

 

Јавна понуда за преузимање акционарског друштва "Јелшинград ФМГ“ а.д. Градишка, Утва Златокрила V 78400 Градишка, понудиоца FIMSI S.P.A., VIA DELL`INDUSTRIA 2/A cap 33030, COSEANO (UD), ITALIA са којим заједнички дјелује SOKRATE TRUST SOCIETA`FIDUCIARIA A R.L., VIA ROMA 43 cap 33100, CORTE ROMA INT. 11/D, UDINE (UD), ITALIA  објављена je у "Службеном гласнику Републике Српске" број 31/08 од 03.04.2008. године. Рок важења понуде истекао је 02.05.2008. године.

 

У предвиђеном року Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац државног капитала у предузећима у Републици Српској, оцијенила је понуду за преузимање прихватљивом, донијела одлуку о њеном прихватању и извршила  депоновање 879.489 акција у власништву Акцијског фонда Републике Српске, што чини цјелокупан преостали пакет акција државног капитала или 16,786361% укупног капитала емитента. Продајна цијена за депоноване акције, у износу од 0,80 КМ по акцији или 703.591,20 КМ за цјелокупан депоновани пакет, у цјелости је уплаћена 13.05.2008. године, чиме је извршена приватизација прихватањем понуде за преузимање.