Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Објављен нови број Економског монитора

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) објавила је осми број "Економског монитора".
 
"Макроекономска кретања у првој половини 2011. године била су у знаку умјереног економског опоравка. Наиме, након привремене контракције у 2009. години, РС је у 2010. забиљежила економски раст од 0,8% који је присутан и у К1 и К2 2011., када је вриједност БДП-а расла по стопи од 1,6%, односно 1,7% (г/г).
 
У првих шест мјесеци 2011. године, индустријска производња РС, предвођена снажном експанзијом подручја вађења руда и камена (+23,0%), расла је по међугодишњој стопи од 3,6%. У истом периоду, раст вриједности извршених грађевинских радова од 14,2% сугерише на могућност прекида негативних трендова, из претходног периода, у овој области. Домаћа потрошња, квантификована растом вриједности промета у трговинама на мало у РС који је у П1 2011. године износио 9,8% (г/г), подржана је умјереном кредитном експанзијом. Наиме, укупни кредити у РС, током П1 2011., расли су по стопи од 9,9% (г/г), док је просјечна нето плата у периоду јануар-јун, била већа за 3,7%. Уз међугодишњи раст извоза од 16,0%, односно увоза од 15,8%, стопа покривености увоза извозом, у П1 2011. године, износила је 57,8%, што је за око 4 процентна поена боља покривеност у поређењу са 2010.
С друге стране, негативне посљедице рецентне економске кризе и даље су евидентне на домаћем тржишту рада. Тако је просјечни број незапослених лица у првих шест мјесеци био већи за 1,6% (г/г), док је просјечни број запослених у К1 2011., готово стагнирао (-0,6%). Глобално интензивирање инфлације које је иницирано растом цијена нафте и прехрамбених производа на међународним тржиштима, негативно се рефлектовало на општи ниво цијена у РС, које су у првих шест мјесеци 2011. године расле по стопи од 4,0% (г/г).
Према актуелним пројекцијама ММФ-а за 2011. годину, БХ економија ће расти по стопи од 2,2%. Међутим, захваљујући екстравертној оријентацији домаће економије, глобални трендови готово се тренутно имплицирају на друштвено-економску реалност РС и БиХ. У таквим околностима, сваки евентуални глобални застој негативно ће се рефлектовати и на укупне резултате домаће економије."
 
Најновији број "Економског монитора" можете преузети овдје.