Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Објављено дванаесто издање Економског монитора

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) објавила је дванаести број своје периодичне публикације "Економски монитор".

"Након периода краткорочне економске контракције у 2012. години, проузроковане првенствено неповољним глобалним економским кретањима, почетак 2013. године донио је опоравак домаће економије. Тако је, захваљујући превасходно добрим резултатима претежно извозно оријентисане прерађивачке индустрије, у првом кварталу ове године укупна економска активност порасла за 0,9%, док је у другом кварталу овај раст убрзао на 1,3% што је истовремено означило и излазак РС из једногодишње рецесије. Од почетка године, опоравак је евидентан у већини кључних подручја домаће економске активности.

Током првог полугодишта 2013. године, индустријска производња РС остварила је позитивни раст од 3,0%, у првом реду захваљујући добрим резултатима прехрамбене (+16,7%) и текстилне индустрије (+25,9%), те дрвопрерађивачког сектора (+15,6%). Извоз је порастао за 5,1%, док је стопа покривености увоза достигла ниво од готово 60%. У таквим околностима, спољнотрговински дефицит РС смањен је за преко 100 милиона КМ, у поређењу са истим периодом 2012. године.

Почетак 2013. године донио је и умјерено смањење броја незапослених лица у РС. На крају првог полугодишта, било је регистровано 150.601 незапослено лице што је за готово 3.500 лица мање у поређењу са крајем 2012. године (153.458 лица).

У условима стабилних каматних стопа на краткорочна и дугорочна задуживања, укупни кредити у банкарском систему РС, током првог полугодишта, порасли су за 6,2%, на ниво од 4,7 милијарди КМ. На крају јуна, уз међугодишњу стопу раста од 8,1%, износ депонованих средстава у банкама (4,4 милијарде КМ), готово је достигао ниво укупних кредитних пласмана. Изостанак значајнијег раста цијена у глобалним размјерама, погодовао је одржавању домаће инфлације на релативно ниском нивоу од 0,7%, у периоду јануар-јун 2013.

Према очекивањима ММФ-а, БДП БиХ у 2013. години требао би порасти за 0,5%. У случају наставка позитивног тренда из прва два овогодишња квартала, РС би могла остварити и боље резултате у односу на пројекције које је ова институција понудила за БиХ. Међутим, даљи развој укупних економских кретања биће условљен ширим регионалним и глобалним контекстом економских трендова, али и самом динамиком опоравка земаља најзначајнијих спољнотрговинских партнера РС и БиХ."

Најновији број "Економског монитора" можете преузети овдје.