Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Објављено јубиларно десето издање Економског монитора

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) објавила је јубиларни десети број своје периодичне публикације "Економски монитор".

"Данас, након готово пет година оперативног рада ИРБРС, јавила се потреба да се сумирају и јавности предоче укупни резултати и постигнућа Банке. Отуда и наше опредјељење да овај јубиларни десети број Економског монитора посветимо оствареним резултатима и ефектима укупних активности ИРБРС на домаћа друштвена и економска кретања.У Монитору је такође дат и кратки преглед најзначајнијих макроекономских трендова у РС и окружењу, те статистички анекс са ажурираним подацима који описују домаћа економска кретања.

ИРБРС је осмишљена и конципирана као дугорочни и самоодрживи пројекат са тенденцијом стицања водеће улоге у развоју и диверзификацији домаћег финансијског тржишта способног да у потпуности одговори потребама економских субјеката у РС. Од свог оснивања, Банка се афирмисала у један од најважнијих стубова финансијске подршке домаћој привреди обезбјеђујући континуирану подршку друштвено-економском расту и развоју РС, очувању и повећању нивоа запослености, развоју тржишта капитала, реализацији инфраструктурних пројеката, те стамбеном збрињавању социјалних група од посебног интереса и значаја за РС.

До краја првог полугодишта 2012. године, Банка је укупно пласирала готово 1,1 милијарду КМ. Путем кредитних пласмана и пласмана у ХоВ, у домаћу привреду уложено је преко 730 милиона КМ, док је реализација инфраструктурних пројеката и пројеката локалних заједница подржана са око 100 милиона КМ.

Од почетка оперативног дјеловања Банке, учешће кредитних пласмана ИРБРС домаћој привреди у укупној кредитној подршци банкарског сектора РС истој, континуирано је расло. На крају првог полугодишта 2012., оно је достигло ниво од 19,6%, што је за 14,6 пп веће у односу на крај 2008. године. Сличан позитивни тренд евидентан је и у случају стамбених кредита ИРБРС чији се удио у укупним стамбеним кредитима банкарског система РС повећао са 10,3% на крају 2008., на 29,3% на крају првог полугодишта 2012. године. Константни раст тражње за производима Банке и њена способност да одговори на исту, представљају највјеродостојнију потврду успјешног пословања ИРБРС и позитивних ефеката које генерише на друштвено-економску заједницу у цјелини.

Својим инвестиционим активностима, ИРБРС је осигурала значајан допринос у развоју и изградњи тржишта капитала у РС, те се афирмисала у једног од највећих домаћих институционалних инвеститора. Са стањем на дан 30.06.2012., у структури укупног промета на Бањалучкој берзи пласмани Банке у ХоВ учествовали су са 16,3%. Захваљујући концепту контрацикличног дјеловања, ИРБРС је допринијела ублажавању и превазилажењу негативних ефеката глобалне финансијске и економске кризе. Одржавајући своје кредитне, али и укупне инвестиционе активности у условима ограничене доступности финансијских средстава и проблема наглашене неликвидности, успјела је да оправда улогу најзначајнијег финансијера домаће привреде, пружајући, при томе и додатну димензију стабилности финансијског сектора РС. Осим тога, Банка је са 27,0 милиона КМ подржала капитално јачање домаћег финансијског сектора.

Од почетка 2012. године, ИРБРС је придружена чланица Европског удружења јавних банака (EAPB). Стицањем овог чланства, Банка је добила својеврсно међународно признање за свој досадашњи ангажман и остварене резултате."

Најновији број "Економског монитора" можете преузети овдје.