Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Обустављена продаја акција предузећа Фабрика намјештаја “Будућност” АД Шамац

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о обустављању продаје акција предузећа  Фабрика намјештаја "Будућност" АД Шамац на берзи

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, обуставља изношење на берзу акција предузећа "Будућност" АД Шамац, због извршене регистрације смањења основног капитала овог емитента. Акције поменутог емитента, које су у власништву Акцијског фонда Републике Српске, ће бити понуђене на берзи, након утврђивања њихове фер вриједности, а у складу са Уредбом о методологији за утврђивање нето вриједности имовине Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске, о чеми ће јавност бити благовремено обавјештена.