Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о продаји акција на берзи

На основу члана 7. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 95. сједници одржаној дана 23.10.2008. године  д о н и ј е л а  ј е

 

О Д Л У К У
о продаји акција на берзи

 I 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), у оквиру редовног берзанског трговања, нуди на продају акције слиједећих предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске: 

Назив акционарског друштва „Босанка“ АД Пале „Будућност“ АД Шамац Хотел „Крајина“ АД Мркоњић Град „Интал“ АД Милићи "Извор" АД Билећа
Ознака ХОВ BOSA-R-A BUDU-R-A HTKR-R-A INTL-R-A IZVR-R-A
Сједиште акционарског друштва Грује Новаковића, Соколац Цара Душана 45, Шамац Карађорђева 1, Мркоњић Град Браће Јакшић, Милићи Краља Александра 17, Билећа
Шифра и назив претежне дјелатности

12202

Производња плоча

36120

Производња резане грађе, амбалаже, столарије и осталих производа од дрвета

55110

Хотели и мотели, с рестораном

20300

Производња грађевинске столарије

55110

Хотели и мотели, с рестораном

Укупан број акција 945.774 3.182.185 1.743.980 1.411.962 4.647.240
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 283.732 954.648 523.181 25.866 1.366.163
% од укупног бр. 29,999979 29,999764 29,999255 1,831919 29,397298
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,54 0,81 0,21 1,44 0,73
за пакет акција 153.215,28 773.264,88 109.868,01 37.247,04 997.298,99

 

Назив акционарског друштва "Металрад" АД Модрича "Петар Мркоњић" АД Модрича БРЦ "Шехер" АД Бања Лука АД "Соко ФТС" Љубиње "Соко гума" АД Љубиње
Ознака ХОВ MTLR-R-A PMRK-R-A SEHR-R-A SFTS-R-A SGUM-R-A
Сједиште акционарског друштва Војводе Степе Степановића 53, Модрича Берлинска бб, Модрича Од Змијања Рајка 391, Бања Лука Црногорски пут бб, Љубиње Црногорски пут бб, Љубиње
Шифра и назив претежне дјелатности 11320 Производња металних конструкција 01300 Мешовито фармерство 55300 Ресторани 28750 Производња осталих металних производа 25130 Производња осталих производа од гуме
Укупан број акција 2.716.175 12.080.666 1.830.728 6.529.437 1.266.306
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 814.851 3.624.124 193.190 1.958.842 379.896
% од укупног бр. 29,999945 29,999373 10,552633 30,000167 30,000332
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,35 0,39 1,08 0,47 0,43
за пакет акција 285.197,85 1.413.408,36 208.645,20 920.655,74 163.355,28

   

Назив акционарског друштва "Тргопром" АД Билећа "Унионинвест" АД Источно Сарајево "Велепромет" АД Зворник "Велепромет -РК" АД Шамац Хотел „Босна“ АД Бања Лука
Ознака ХОВ TRPR-R-A UNIN-R-A VLPT-R-A VPRK-R-A HBSN-R-A
Сједиште акционарског друштва Обилићев Вијенац 23, Билећа Равногорска бб, Источно Сарајево Улица Светог Саве 3/3, Зворник Николе Тесле 45, Шамац Краља Петра I Карађорђевића 97, Бања Лука
Шифра и назив претежне дјелатности 52110 Неспецијализована трговина на мало-храна 74200 Архитектонске и инжењерске дјелатности 70200 Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун 51380 Неспецијализована трговина на велико храном 55110 Хотели и мотели, с рестораном
Укупан број акција 1.808.763 780.201 9.550.164 2.886.547 18.968.379
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 542.566 234.055 1.554 865.979 3.923.717
% од укупног бр. 29,996522 29,999321 0,016272 30,000516 20,685568
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,65 0,63 0,58 0,47 0,54
за пакет акција 352.667,90 147.454,65 901,32 407.010,13 2.118.807,18

   

Назив акционарског друштва „Развитак“ АД Дворови, Бијељина "Сточар" АД Бања Лука „Млинпек“ АД Прњавор Житопродукт“ АД Бања Лука „Унис ферос“ АД Сребреница
Ознака ХОВ RAZV-R-A STOR-R-A MLPS-R-A ZPBL-R-A UFRS-R-A
Сједиште акционарског друштва Карађорђева бб, Бијељина Моравска, Бања Лука Магистрални пут 20, Прњавор Синише Мијатовића 9, Бања Лука Поточари, Сребреница
Шифра и назив претежне дјелатности 20522 Производња предмета од сламе, прућа и сл. 15110 Производња и обрада животињског меса 15610 Производња млинских производа 15610 Производња млинских производа 26820 Производња производа од азбеста и сл.
Укупан број акција 854.255 5.882.730 2.528.107 33.784.338 1.962.438
Номинална вриједност акције 1 1 1 1 1
Предмет продаје број акција 256.287 1.160.423 302.545 8.521.378 588.742
% од укупног бр. 30,001229 19,725927 11,967255 25,222865 30,000540
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 0,65 0,35 0,73 0,54 0,01
за пакет акција 166.586,55 406.148,05 220.857,85 4.601.544,12 5.887,42

 

II 

Датум уношења налога у берзански систем трговања је 13.11.2008. године.

 

III 

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com. 

 

IV 

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са прописима који регулишу пословање берзанских посредника и правилима берзе. 

 

V 

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

 

VI 

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

 

VII 

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
            vanja.manojlovic@irbrs.net 

У приложеном документу можете пронаћи кратке профиле предузећа чије акције се нуде на продају.