Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о продаји акција предузећа Крајинапетрол

На основу Одлуке Владе Републике Српске о доношењу Посебног приватизационог програма Акционарског друштва за трговину нафтом, нафтиним дериватима и течним гасом „Крајинапетрол“ Бања Лука, број: 04/1-012-2-2930/12 од 18.12.2012. године, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука донијела је Одлуку о продаји акција на берзи, број: 02-26/13 од 30.01.2013. године, којом се организује заједничка аукција за пакет акција предметног друштва из портфеља Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске:
 
Назив акционарског друштва Акционарско друштво за трговину нафтом, нафтиним дериватима и течним гасом „Крајинапетрол“ Бања Лука
Ознака ХОВ KRPT-R-A
Сједиште акционарског друштва Ивана Фрање Јукића 2
Шифра и назив претежне дјелатности 50500
Трговина на мало моторним горивима
Укупан број акција 13.876.371
Номинална вриједност акције (у КМ) 1,00
Предмет продаје број акција из АФРС 5.865.136
% од укупног брoja 42,267074 
број акција из ФРРС 451.146 
% од укупног брoja  3,251182
Укупан број акција на продаји  6.316.282
% од укупног броја 45,518256
Почетна продајна цијена (у КМ) за једну акцију 1,46 
за пакет акција 9.221.771,72 
Стандард повећања цијене једне акције  0,01
НАПОМЕНА: Неријешени имовинско-правни односи
 
 
I
Аукција за пакет акција ће се одржати на Бањалучкој берзи сваког дана од 19.02.2013. године до реализације продајног налога, а најкасније до 21.02.2013. године.
 
II
Подаци о пословним резултатима акционарског друштва могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.org и Бањалучке берзе www.blberza.com.
 
III
Средство плаћања у поступку продаје је новац. Валута плаћања је конвертибилна марка (КМ).
 
IV
Накнада за склапање посла на берзи и провизија за посредовање берзанског посредника, за акције у власништву Акцијског фонда Републике Српске, наплаћују се од купца.
 
V
Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.
 
VI
Рок плаћања је 8 дана од дана закључења посла на берзи.
 
VII
Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Телефон: +387 51 334 730; 334 777
 
 
[doc 281]