Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о промјени цијена акција на берзи

На основу члана 8. и 11. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 121. сједници одржаној дана 21.05.2009. године  д о н и ј е л а  ј е

 

О Д Л У К У
о промјени цијена акција на берзи

I 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), мијења почетне продајне цијене акција предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, утврђене Одлуком о промјени количине и цијене акција број: 02-10/09 од 13.01.2009. године, на начин како слиједи: 

Назив акционарског друштва

БРЦ "Шехер" АД Бања Лука

АД "Соко ФТС" Љубиње

"Соко гума" АД Љубиње

"Тргопром" АД Билећа

"Унионинвест" АД Источно Сарајево

Ознака ХОВ

SEHR-R-A

SFTS-R-A

SGUM-R-A

TRPR-R-A

UNIN-R-A

Сједиште акционарског друштва

Од Змијања Рајка 391, Бања Лука

Црногорски пут бб, Љубиње

Црногорски пут бб, Љубиње

Обилићев Вијенац 23, Билећа

Равногорска бб, Источно Сарајево

Шифра и назив претежне дјелатности

55300

Ресторани

28750

Производња осталих металних производа

25130

Производња осталих производа од гуме

52110

Неспецијализована трговина на мало-храна

74200

Архитектонске и инжењерске дјелатности

Укупан број акција

1.830.728

6.529.437

1.266.306

1.808.763

780.201

Номинална вриједност акције

1

1

1

1

1

Предмет продаје

број акција

193.190

1.958.842

379.896

542.566

234.055

% од укупног бр.

10,552633

30,000167

30,000332

29,996522

29,999321

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,89

0,39

0,36

0,54

0,52

за пакет акција

171.939,10

763.948,38

136.762,56

292.985,64

121.708,60

 

Назив акционарског друштва

"Велепромет" АД Зворник

"Велепромет -РК" АД Шамац

Хотел „Босна“ АД Бања Лука

„Развитак“ АД Дворови, Бијељина

"Сточар" АД Бања Лука

Ознака ХОВ

VLPT-R-A

VPRK-R-A

HBSN-R-A

RAZV-R-A

STOR-R-A

Сједиште акционарског друштва

Улица Светог Саве 3/3, Зворник

Николе Тесле 45, Шамац

Краља Петра I Карађорђевића 97, Бања Лука

Карађорђева бб, Бијељина

Моравска, Бања Лука

Шифра и назив претежне дјелатности

70200

Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун

51380

Неспецијализована трговина на велико храном

55110

Хотели и мотели, с рестораном

20522

Производња предмета од сламе, прућа и сл.

15110

Производња и обрада животињског меса

Укупан број акција

9.550.164

2.886.547

18.968.379

854.255

5.882.730

Номинална вриједност акције

1

1

1

1

1

Предмет продаје

број акција

1.554

865.979

3.923.717

256.287

1.160.423

% од укупног бр.

0,016272

30,000516

20,685568

30,001229

19,725927

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,48

0,01

0,45

0,54

0,29

за пакет акција

745,92

8.659,79

1.765.672,65

138.394,98

336.522,67

 

Назив акционарског друштва

„Млинпек“ АД Прњавор

Житопродукт“ АД Бања Лука

Ознака ХОВ

MLPS-R-A

ZPBL-R-A

Сједиште акционарског друштва

Магистрални пут 20, Прњавор

Синише Мијатовића 9, Бања Лука

Шифра и назив претежне дјелатности

15610

Производња млинских производа

15610

Производња млинских производа

Укупан број акција

2.528.107

33.784.338

Номинална вриједност акције

1

1

Предмет продаје

број акција

302.545

8.521.378

% од укупног бр.

11,967255

25,222865

Почетна продајна цијена (у КМ)

за једну акцију

0,60

0,45

за пакет акција

181.527,00

3.834.620,10

 

II
 
Датум уношења налога са измјењеним почетним продајним цијенама једне акције и пакета акција у берзански систем трговања је 28.05.2009. године.

 

III
 

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com. 

 

IV
 

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са прописима који регулишу пословање берзанских посредника и правилима берзе. 

 

V 

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

 

VI 

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

                                                          

VII
 

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net