Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одлука о промјени количине и цијене акција

На основу члана 8. и 11. Правила продаје на берзи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/06 и 22/08), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 105. сједници одржаној дана 13.01.2009. године донијела је

 

О Д Л У К У
о промјени количине и цијене акција
 

 I
 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка), мијења количинe и почетне продајне цијене акција предузећа из портфеља Акцијског фонда Републике Српске, утврђене Одлуком о продаји акција на берзи број: 02-979/08 од 23.10.2008. године, на начин како слиједи:  

Назив акционарског друштва

 

"Велепромет" АД Зворник

 

"Велепромет -РК" АД Шамац

 

Хотел „Босна“ АД Бања Лука

 

„Развитак“ АД Дворови, Бијељина

 

"Сточар" АД Бања Лука

 

Ознака ХОВ

 

VLPT-R-A

 

VPRK-R-A

 

HBSN-R-A

 

RAZV-R-A

 

STOR-R-A

 

Сједиште акционарског друштва

 

Улица Светог Саве 3/3, Зворник

 

Николе Тесле 45, Шамац

 

Краља Петра I Карађорђевића 97, Бања Лука

 

Карађорђева бб, Бијељина

 

Моравска, Бања Лука

 

Шифра и назив претежне дјелатности

 

70200

 

Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун

 

51380

 

Неспецијализована трговина на велико храном

 

55110

 

Хотели и мотели, с рестораном

 

20522

 

Производња предмета од сламе, прућа и сл.

 

15110

 

Производња и обрада животињског меса

 

Укупан број акција

 

9.550.164

 

2.886.547

 

18.968.379

 

854.255

 

5.882.730

 

Номинална вриједност акције

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Предмет продаје

 

број акција

 

1.554

 

865.979

 

3.923.717

 

256.287

 

1.160.423

 

% од укупног бр.

 

0,016272

 

30,000516

 

20,685568

 

30,001229

 

19,725927

 

Почетна продајна цијена (у КМ)

 

за једну акцију

 

0,53

 

0,43

 

0,49

 

0,59

 

0,32

 

за пакет акција

 

823,62

 

372.370,97

 

1.922.621,33

 

151.209,33

 

371.335,36

 

 

Назив акционарског друштва

 

„Млинпек“ АД Прњавор

 

Житопродукт“ АД Бања Лука

 

„Унис ферос“ АД Сребреница

 

Ознака ХОВ

 

MLPS-R-A

 

ZPBL-R-A

 

UFRS-R-A

 

Сједиште акционарског друштва

 

Магистрални пут 20, Прњавор

 

Синише Мијатовића 9,

 

Бања Лука

 

Поточари, Сребреница

 

Шифра и назив претежне дјелатности

 

15610

 

Производња млинских производа

 

15610

 

Производња млинских производа

 

26820

 

Производња производа од азбеста и сл.

 

Укупан број акција

 

2.528.107

 

33.784.338

 

1.962.438

 

Номинална вриједност акције

 

1

 

1

 

1

 

Предмет продаје

 

број акција

 

302.545

 

8.521.378

 

588.742

 

% од укупног бр.

 

11,967255

 

25,222865

 

30,000540

 

Почетна продајна цијена (у КМ)

 

за једну акцију

 

0,66

 

0,49

 

0,01

 

за пакет акција

 

199.679,70

 

4.175.475,22

 

5.887,42

 

 

II 

Датум уношења налога са измјењеним количинама и почетним продајним цијенама једне акције и пакета акција у берзански систем трговања је 19.01.2009. године.

 

III 

Подаци о пословним резултатима акционарских друштава могу се наћи на интернет страницaма Инвестиционо-развојне банке www.irbrs.net и Бањалучке берзе www.blberza.com.

 

IV 

Продаја у оквиру редовног берзанског трговања врши се у складу са прописима који регулишу пословање берзанских посредника и правилима берзе.

 

V 

Државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала, као и домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе, не могу бити купци у поступку приватизације.

 

VI 

Средство плаћања у поступку приватизације је новац.

                                                    
 

VII 

Додатне информације могу се добити у:
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Младена Стојановића 7, Бања Лука
Телефон: + 387 51 346-470; 334-766
e-mail: dragan.cerovac@irbrs.net
            vanja.manojlovic@irbrs.net  

У приложеном документу налазе се кратки профили свих предузећа чије су акције предмет ове понуде.