Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Одобрен први стамбени кредит из кредитне линије за самце и парове

ИРБРС је одобрила први стамбени кредит из кредитне линије стамбени кредити за самце и парове. У процедури одобравања је тренутно још седам захтјева.
У протеклом периоду, путем стамбених кредита ИРБРС омогућено је стамбено збрињавање преко 10.000 корсиника кредита и чланова њихових породица, под изузетно повољним условима.

Од оснивања Банке учешће стамбених кредита у укупним стамбеним кредитима банкарског система биљежи континуирани раст. У таквим околностима, на крају 2015. године њихово учешће износило је 43,9% што је за 19,2 процентних поена више у поређењу са стањем на крају 2008. године (24,7%).

Додатни импулс стамбеном збрињавању младих и високообразованих лица обезбједиће и новоуспостављени аранжман са Развојном банком вијећа Европе кроз Пројекат Социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ-РС. На овај начин проширен је потенцијални круг корисника стамбених кредита и на високообразоване самце и младе брачне парове без обзира на године старости.

Ради стимулисања укупног друштвено-економског развоја, Банка је у више наврата кориговала своје финансијске услове према крајњим корисницима. Тренутно се каматне стопе на кредитне производе намијењене финансирању привреде крећу у интервалу од 3,8% до 4,7%, док су стамбени кредити из средстава Банке доступни по каматној стопи од 3,6% до 4,6%. Каматна стопа за стамбено збрињавање корисника по Пројекту који се реализује у сарадњи са Развојном банком вијећа Европе износи 4,7%.