Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одобрена средства за запошљавање 217 лица

ИРБРС је одобрила 326.000 КМ бесповратних средстава за запошљавање 217 лица која су била пријављена на Заводу за запошљавање Републике Српске. Код приватног послодавца запослиће се 166 лица, 11 лица покреће сопствену дјелатност у пољопривреди, а 40 лица сопствену дјелатност у осталим гранама привреде. За сва новозапослена лица услов је био да су старији од 40 година и да су намање три мјесеца били пријављени у Заводу за запошљавање РС.

Послодавци који запошљавају ова лица имају обавезу да, до 31.12.2009. године, исплаћују личне дохотке и припадајуће порезе и доприносе по основу запослења ових лица. Послодавци имају право на накнаду од 1.200 КМ по запосленом лицу, након подношења доказа да су испунили напријед наведене обавезе. Лица која почињу самосталну дјелатност имају право и на 2.500 КМ, с тим да такође требају документовати да су у периоду до 31.12.2009. године уредно измирили све обавезе по основу пореза и доприноса.

Ово је други пројекат подршке запошљавању Свјетске банке, који ИРБРС реализује преко Фонда за развој и запошљавање, у сарадњи са Заводом за запошљавање Републике Српске.