Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

Одобрени кредити општинама Бијељина, Козарска Дубица и Кнежево

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске одобрила је кредитне захтјеве општинама Бијељина, Козарска Дубица и Кнежево, у укупном износу од 7.700.000 КМ.

Општини Бијељина одобрена су 3.000.000 КМ за финансирање сљедећих пројеката:
• изградња кишне и фекалне канализације,
• пројекат водоснабдијевања,
• инвестиције у путну инфраструктуру,
• инвестиције у нисконапонску мрежу и јавну расвјету.

Општини Козарска Дубица одобрена су 3.000.000 КМ за финансирање:
• реконструкције и модернизације локалних путева,
• изградњу уличне расвјете,
• реконструкцију и модернизацију градских улица и тротоара,
• изградњу инфраструктуре у индустријској зони „Липова Греда“.

Општини Кнежево одбрен је кредитни захтјев од 1.700.000 КМ чија намјена је:
• изградња водовода Иломска-Манатовац-Кнежево-Мокри Луг,
• реконструкција управне зграде општине,
• изградња, реконструкција, санација и одржавање путне инфраструктуре.

Код свих пројеката се ради о капиталним инвестицијама које имају директан утицај на побољшање локалне инфраструктуре у све три општине. Кроз кредитну линију за јединице локалне самоуправе ИРБРС је одобрила кредите за 17 општина у укупној вриједности од 22,5 милиона КМ.