Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

План пласмана ИРБРС у 2013. години

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске (ИРБРС) пласираће током 2013. године укупно 260 милиона КМ у привреду Републике Српске.

ИРБРС ће пласирати средства путем кредитних линија и зајмова те путем куповине ХОВ, у складу сa законским и другим прописима, инвестиционом политиком те одредбама споразума са Свјетском банком (WB) и Европском инвестиционом банком (EIB). Кредитни пласмани износиће 184 милиона КМ, а пласмани у хартије од вриједности 76 милиона КМ.

ИРБРС ће одобравати пласмане у оквиру планираних износа. Уколико потражња за појединим кредитним линијама буде мања од планираног износа, постоји могућност да се изврши реалокација те да се средства усмјере у оне кредитне линије чија потражња премашује планиране износе. Одлуку о реалокацији средстава донијеће Управа ИРБРС.

Пласман средстава путем кредитних линија и зајмова врши се у складу са важећим Правилима која доноси Влада РС у функцији Скупштине акционара ИРБРС. Пласман по кредитним линијама из средстава кредитних задужења РС по основу међународних споразума са WB и EIB реализује се према одредбама ових споразума и интерних аката ИРБРС.

План пласмана усклађен је са расположивим револвинг средствима, спољним (међународним) изворима финансирања, те објективно очекиваном тражњом за кредитним производима ИРБРС.

План кредитних пласмана у 2013:

Кредитна линија Износ (у КМ)
Кредити за почетне пословне активности 350.000
Кредити за микробизнис у пољопривреди 3.700.000
Кредити за пољопривреду 11.000.000
Кредити за предузетнике и предузећа 61.000.000
Стамбени кредити 23.000.000
Кредити за мала и средња предузећа (WB) 60.488.113
Кредити за мала и средња предузећа (EIB) 20.000.000
Зајмови за незапослене демобилисане борце 4.500.000
Укупно кредитни пласмани 184.038.113

План пласмана у ХОВ у 2013:

Емитент Износ (у КМ)
Пословни субјекти, банке, осигуравајућа друштва и Република Српска 60.000.000
Јединице локалне самоуправе 16.000.000
Укупно пласмани у ХОВ 76.000.000