Search
Close this search box.

АКТУЕЛНЕ НОВОСТИ

IRB RS

Подршка привреди и стамбеном збрињавању младих и образованих

Извор: Press

Снежана Вујнић, директорка Инвестиционо-развојне банке (ИРБ) РС, каже да је ова банка закључно са 2014. годином пласирала укупно 1,7 милијарди КМ, од чега се 1,4 милијарди КМ односи на кредитне пласмане, док је додатних 324,5 милиона реализовано посредством домаћег тржишта капитала, кроз пласмане у хартије од вриједности емитената са подручја РС.

Одобрено је финансирање преко 12.800 кредитних захтјева што је, имајући у виду величину домаћег тржишта, свакако импресиван резултат. Инвестиционо-развојна банка обезбиједила је снажну и континуирану кредитну подршку домаћој привреди којој је, од 1,4 милијарде КМ укупних кредитних пласмана, одобрено готово 950 милиона КМ – рекла је Вујнићева у интервјуу за Press.

Шта је довело до овако великог интересовања за овим средствима?

У првом реду су то услови коришћења, који су најповољнији у РС и шире. О томе најбоље свједочи континуирани раст учешћа кредитних пласмана банке одобрених привреди, у структури укупне кредитне подршке банкарског сектора РС домаћој привреди, које се у протеклом петогодишњем периоду повећало чак четири пута, и то с пет одсто на крају 2008. године на високих 22,5 одсто, колико је износило на крају трећег квартала 2014. године.

Да ли су ови кредити довели до отварања нових радних мјеста?

Директном кредитном подршком привреди осигурано је очување 53.235 постојећих радних мјеста, те отварање 5.167 нових, што је изузетно достигнуће у условимa присутног проблема високе незапослености како у РС, тако и у региону.

Шта је са стамбеним кредитима ИРБ-а?

Са циљем спречавања одлива младих и високообразованих кадрова из РС, банка је успоставила кредитну линију за стамбено збрињавање, путем које је, групама од посебног интереса и значаја за РС, омогућено рјешавање стамбеног питања под веома повољним условима. Као и у случају кредитних производа доступних привреди, у претходном периоду испољено је велико интересовање и за стамбене кредите Инвестиционо-развојне банке. За ове намјене, до сада су пласирана укупно 374 милиона КМ, те је омогућено стамбено збрињавање 9.337 корисника и чланова њихових породица. Стварну вриједност и важност овог кредитног производа најбоље илуструје чињеница да је њихово учешће у укупним стамбеним кредитима банкарског система РС, на крају трећег квартала 2014. године достигло ниво већи од 41 одсто.

Колико су повољни кредитни пласмани ИРБ-а допринијели смањењу каматних стопа у банкарском систему РС?

Посебно морам нагласити да је, осим непосредног доприноса испуњењу конкретних друштвених и економских приоритета, Инвестиционо-развојна банка, путем својих кредитних пласмана утицала на смањење каматних стопа у банкарском систему Републике Српске. Да је то тако, најбоље потврђују званични подаци Агенције за банкарство РС, према којима је просјечна каматна стопа банака у Републици Српској на дугорочне кредите привреди, са 7,98 одсто на крају 2008. године, смањена на 7,18 одсто, закључно са 30. септембром 2014. године. Важно је нагласити да су важеће каматне стопе на кредитне линије Инвестиционо-развојне банке намијењене привреди, а које се крећу од четири до 5,8 одсто, знатно ниже и од овако смањених каматних стопа на нивоу банкарског сектора Републике Српске. Овај позитивни утицај још је евидентнији у случају стамбених кредита јер је, у истом периоду, просјечна каматна стопа смањена са 7,02 на 5,47 одсто, с тим да су каматне стопе на стамбене кредите Инвестиционо-развојне банке и даље осјетно ниже од просјечне каматне стопе на нивоу банкарског сектора, и крећу се од 3,6 одсто до 4,8 одсто, у зависности од категорије крајњег корисника. Треба подсјетити да се радило о периоду који је обиљежен ескалацијом глобалне финансијске и економске кризе и смањене доступности средстава на међународним финансијским тржиштима, тако да су кредитни пласмани ИРБ-а, осим одржавања стабилности домаћег финансијског система у цјелини, допринијели и побољшању услова кредитирања за крајње кориснике.

Колико је средстава пласирану у хартије од вриједности, а колико је од тога уложено у домаћу привреду?

Путем тржишта капитала, у хартије од вриједности пласирано је 324,5 милиона КМ. Од овог износа, у домаћу привреду уложено је готово 114 милиона КМ. Имајући у виду ове респектабилне резултате, евидентно је да је Инвестиционо-развојној банци требало тек нешто више од пет година да израсте у највећег институционалног инвеститора, чије учешће у укупно оствареном промету на Бањалучкој берзи износи готово 17 одсто. Тако је, захваљујући својим инвестиционим активностима, банка осигурала значајан допринос у развоју и изградњи домаћег тржишта капитала, диференцирању укупних извора финансирања у Републици Српској, те повећању ликвидности тржишта, кроз повећање обима промета.

Какву сарадњу имате са међународним финансијским институцијама?

У претходном периоду, банка је успоставила контакт и остварила успјешну сарадњу са међународним финансијским институцијама што је, у неким случајевима, укључивало и оцјену капацитета Инвестиционо-развојне банке за реализацију међународних пројеката. До сада је путем финансијских аранжмана са Свјетском банком и Европском инвестиционом банком пласирано преко 164 милиона КМ кредитних средстава за подршку малим и средњим предузећима и осталим приоритетним пројектима. Осим тога, Инвестиционо-развојна банка је у фази усаглашавања финансијског споразума са Развојном банком Савјета Европе, с намјером да буду обезбијеђена додатна средства за стамбено збрињавање социјалних категорија од посебног значаја и интереса за Републику Српску. С Развојним програмом уједињених нација (UNDP) тренутно се спроводи Пројекат интегрисаног локалног развоја, путем којег су локалним заједницама додијељена бесповратна средства за побољшање приступа и квалитета јавних услуга у својим срединама, или развој привреде и пољопривреде у руралним подручјима.

Колика је укупна добит ИРБ-а?

Инвестиционо-развојна банка не само да је очувала вриједност капитала који јој је повјерен на управљање, него га је, захваљујући успјешном пословању и добрим резултатима, и значајно повећала. Да је то тако, несумњиво потврђује и чињеница да је Инвестициона-развојна банка, од свог оснивања до половине 2014. године, остварила добит у кумулативном износу од 152 милиона КМ.